Gesundheit

On the protection of the respect for human rights during the COVID19 pandemic 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster bekritiseert het onvermogen van de Spaanse regering om te reageren op de huidige crisis die is veroorzaakt door COVID-19. Indienster wijst erop dat de regering niet in staat is gebleken de Spaanse gezondheidsmedewerkers te voorzien van voldoende beschermende middelen. Bovendien beschuldigt zij de regering ervan burgers die de regering op sociale media bekritiseren met aangifte te dreigen. Indienster wijst erop dat artikel 19 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) wordt geschonden, wat tevens een schending inhoudt van artikel 20 van de Spaanse grondwet, stelt dat de vrijheid van meningsuiting een recht van alle Spanjaarden blijft. Indienster doet derhalve een beroep op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Parlement om in actie te komen om te zorgen voor een vrij en democratisch Spanje.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now