Gesundheit

By María Belén López Delgado(Spanish), on the protection of the respect for human rights during the COVID19 pandemic 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar den spanska regeringens oförmåga att reagera på den rådande hälsokrisen till följd av covid-19. Framställaren lyfter fram hur regeringen inte har kunnat förse Spaniens hälso- och sjukvårdspersonal med väsentlig skyddsutrustning. Vidare anklagar hon regeringen för att ha hotat att anmäla medborgare som kritiserar regeringen på sociala medier. Framställaren framhåller att artikel 19 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), som ingår i artikel 20 i konstitutionen, där det fastställs att alla spanska medborgare har rätt till yttrandefrihet, har överträtts. Framställaren uppmanar därför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europaparlamentet att vidta åtgärder för att säkerställa ett fritt och demokratiskt Spanien.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international