Περιοχή: Europäische Union
Rechtstaatlichkeit

On the imprisonment of a Polish politician 

M. D.
Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
320 Υποστηρικτές 320 σε Europäische Union
0% του 1.000.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2019
  2. Συλλογή ακόμα 6 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική αναφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Προωθήστε για να εγγραφείτε και να υπογράψετε στη σελίδα αναφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

Υπογράψτε

The petitioner explains that a Polish politician has been held in custody in Poland for more than two years under suspicion of espionage, but without a conviction. The petitioner takes the view that the detainee has been deprived of his right to defend his reputation and to access and view evidence, and his attendance at court hearings relating to the extension of his period in custody has been restricted. In May 2018, the court of appeal granted an extension of the politician’s detention until November 2018. The petitioner takes the view that the case is politically motivated and calls on the EU institutions to react to the alleged violations of the values enshrined in the Treaties and the Charter of Fundamental Rights.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , M. D.

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα