Rechtstaatlichkeit

Poola poliitiku vangistuse kohta 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
320 Supporters 320 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja selgitab, et Poolas on ühte Poola poliitikut üle kahe aasta spionaažis kahtlustatuna ilma süüdimõistva kohtuotsuseta vahi all hoitud. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et kinnipeetav on ilma jäetud õigusest oma mainet kaitsta ning tõendusmaterjali kätte saada ja uurida ning lisaks on piiratud tema viibimist kohtuistungitel, kus arutatakse tema vahi all viibimise aja pikendamist. 2018. aasta mais pikendas apellatsioonikohus poliitiku kinnipidamisperioodi novembrini 2018. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et see juhtum on poliitiliselt motiveeritud, ning palub ELi institutsioonidel väidetavale liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas nimetatud väärtuste rikkumisele reageerida.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international