Rechtstaatlichkeit

относно задържането на полски политик 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
320 Supporters 320 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията обяснява, че полски политик е бил задържан в Полша в продължение на повече от две години по подозрения за шпионаж, но без е да получил присъда. Вносителят на петицията счита, че задържаното лице е било лишено от своето право да защити репутацията си и да има достъп до и да разгледа доказателствата и че присъствието му на съдебните заседания, свързани с удължаване на срока на задържането му, е било ограничено. През май 2018 г. апелативният съд е постановил удължаване на задържането на политика до ноември 2018 г. Вносителят на петицията счита, че случаят е политически мотивиран, и призовава институциите на ЕС да реагират на предполагаемите нарушения на ценностите, залегнали в Договорите и в Хартата на основните права.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international