Rechtstaatlichkeit

Om fängslandet av en polsk politiker 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
320 Supporters 320 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren förklarar att en polsk politiker har hållits i förvar i Polen i mer än två år på grund av misstankar om spionage, men utan någon fällande dom. Framställaren anser att fången har blivit berövad sin rätt att försvara sitt rykte och att få tillgång till bevis, och att hans närvaro vid domstolsförhandlingar om förlängning av hans fängelsetid har begränsats. I maj 2018 beviljade appellationsdomstolen en förlängning av politikerns frihetsberövande till november 2018. Framställaren anser att ärendet är politiskt motiverat och uppmanar EU-institutionerna att reagera på de påstådda kränkningarna av de värden som fastställs i fördragen och stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international