Puolalaisen poliitikon vangitsemisesta 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
320 320 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjän mukaan puolalaista poliitikkoa on pidetty vankeudessa Puolassa yli kahden vuoden ajan epäiltynä vakoilusta, mutta ilman tuomiota. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että vangitulta on viety hänen oikeutensa puolustaa mainettaan ja nähdä ja tarkastaa todisteita ja että hänen osallistumistaan vankeusaikansa pidentämistä koskeviin oikeuden istuntoihin on rajoitettu. Toukokuussa 2018 muutoksenhakutuomioistuin päätti poliitikon vangitsemisen jatkamisesta marraskuuhun 2018 saakka. Vetoomuksen esittäjän mielestä tapauksella on poliittiset motiivit. Hän kehottaa EU:n toimielimiä vastaamaan perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettujen arvojen väitettyihin rikkomisiin.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now