Soziales

Om en potentiell överträdelse av unionsrätten i händelse av uppsägning på grund av utevaro i Frankrikes offentliga förvaltning  

Guy Froment
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched March 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren vill att reglerna som styr uppsägning på grund av utevaro i Frankrikes offentliga förvaltning ska ses över, eftersom han anser att de strider mot flera bestämmelser i unionsrätten, bland annat Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den europeiska sociala stadgan och Internationella arbetsorganisationens konvention av den 22 juni 1982 om uppsägning av anställningsavtal på arbetstidens initiativ.

Thank you for your support, Guy Froment

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international