Soziales

Over mogelijke schending van het Europees recht bij ontslag wegens ongeoorloofde afwezigheid binnen het Franse ambtelijk apparaat  

Guy Froment
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched March 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener pleit voor herziening van de regels inzake ontslag wegens ongeoorloofde afwezigheid binnen het Franse ambtelijk apparaat, omdat deze regels volgens hem in strijd zijn met het EU-recht, waaronder het Handvest van de grondrechten, Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, de Europese pijler van sociale rechten, het Europees Sociaal Handvest en het door de Internationale Arbeidsorganisatie op 22 juni 1982 aangenomen verdrag betreffende de beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever.

Thank you for your support, Guy Froment

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international