Soziales

Par iespējamu Eiropas tiesību aktu pārkāpumu, ja Francijas civildienestā ierēdņi tiks atlaisti par "amata atstāšanu"  

Guy Froment
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched March 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs aicina pārskatīt noteikumus, kas reglamentē atlaišanu no darba par "amata atstāšanu" Francijas civildienestā, jo, pēc viņa domām, ar šādiem noteikumiem tiek pārkāpti vairāki ES tiesību aktu panti, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību harta, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem, Eiropas sociālo tiesību pīlārs, Eiropas Sociālā harta un Starptautiskās Darba organizācijas 1982. gada 22. jūnija konvencija "Par darba attiecību pārtraukšanu pēc uzņēmēja iniciatīvas".

Thank you for your support, Guy Froment

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international