Soziales

Guy Froment Euroopa õiguse võimaliku rikkumise kohta Prantsusmaa avalikus teenistuses ilma loata puudumise eest teenistusest vabastamise korral  

Guy Froment
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched March 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja nõuab, et vaadataks läbi eeskirjad, mis reguleerivad ilma loata puudumise eest teenistusest vabastamist Prantsusmaa avalikus teenistuses, kuna tema arvates rikutakse nendega mitmeid ELi õigusaktide artikleid, sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta, Euroopa sotsiaalõiguste sammast, Euroopa sotsiaalhartat ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 22. juuni 1982. aasta konventsiooni, mis käsitleb töösuhte lõpetamist tööandja algatusel.

Thank you for your support, Guy Froment

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international