Soziales

относно потенциално нарушение на европейското право в случай на уволнение поради „отсъствие без основателна причина“ във френската публична служба  

Guy Froment
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched March 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията призовава правилата, уреждащи уволненията в случай на „отсъствие без основателна причина“ във френската публична служба, да бъдат преразгледани, тъй като според него те нарушават редица разпоредби от правото на ЕС, включително Хартата на основните права на Европейския съюз, Директива № 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време, Европейския стълб на социалните права, Европейската социална харта и Конвенцията на Международната организация на труда от 22 юни 1982 г. относно прекратяването на трудовите правоотношения по инициатива на работодателя.

Thank you for your support, Guy Froment

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international