Soziales

W sprawie potencjalnego naruszenia prawa Unii w przypadku zwolnienia z powodu „porzucenia stanowiska pracy” we francuskiej służbie cywilnej  

Guy Froment
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched March 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający wnosi o dokonanie przeglądu przepisów dotyczących zwolnienia z powodu „porzucenia stanowiska pracy” we francuskiej służbie cywilnej, ponieważ – jego zdaniem – stanowią one naruszenie wielu przepisów prawa Unii, w tym Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Europejskiego filaru praw socjalnych, Europejskiej karty społecznej i Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 22 czerwca 1982 r. dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy.

Thank you for your support, Guy Froment

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international