Finanzen

Om utmätningsmäns befogenheter i Tjeckien 

Petitioner not public
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
116 Supporters 116 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren ger flera exempel på hur utmätningsmäns befogenheter har utökats i Tjeckien med hjälp av nationell lagstiftning. Hon begär ett starkare skydd för gäldenärerna och att man inför gemensam EU-lagstiftning. De huvudproblem som framställaren observerat är att utmätningsmäns ställning har stärkts (till exempel genom att de har immunitet) och att det är omöjligt att överklaga indrivningen, risken för att gäldenärerna går miste om skyddet för sina personuppgifter när de offentliggörs på internet samt bristande ekonomisk kontroll av utmätningsmännen. Framställaren föreslår att man förbjuder privata utmätningsmän, återgår till territorialprincipen och ökar effektiviteten i domstolarnas verkställighet.

Thank you for your support

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international