Om behovet att genomföra en kontroll av planen att övervaka markens radioaktivitet i Palomares (Spanien)  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställningen rör olyckan i Palomares, där luftfartyg från Förenta staternas flygvapen kolliderade i luften över området 1966, vilket ledde till plutoniumkontamination. Europeiska kommissionen genomförde 2010 ett kontrolluppdrag till området och enades om att förvaltnings- och övervakningsplanerna för området vid den tidpunkten var tillräckliga. Förenta staterna undertecknade 2015 ett avtal med Spanien för att hantera det radioaktiva avfallet. Framställaren menar att Förenta staternas planer för att återställa området och avlägsna det radioaktiva avfallet inte resulterar i tillfredsställande säkerhetsskydd eller standarder. Han hävdar att planerna kommer att innebära fortsatt hög koncentration av en farlig isotop på området. Dessutom påstår han att det område som ska saneras omfattar 28 000 m³ i planerna, vilket är en avsevärd minskning jämfört med den tidigare siffran 50 000 m³ i planen för återställning av Palomares som godkändes 2010. Han anser att partiell dekontaminering inte är en tillfredsställande lösning. Framställaren hävdar att området fortfarande är socialt och ekonomiskt stigmatiserat och att turism- och jordbrukssektorerna i stor utsträckning påverkas. Han begär därför att Europeiska kommissionen oberoende ska kontrollera området för att övervaka nivåerna av radioaktivitet och undersöka ärendet, i enlighet med artikel 35 i Euratomfördraget.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now