Health

относно необходимостта от извършване на проверка на плана за наблюдение на радиоактивността на земята в Паломарес (Испания)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 supporters 7 in European Union

Collection finished

7 supporters 7 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Петицията се отнася до инцидента в Паломарес, при който самолет на Военновъздушните сили на Съединените американски щати се сблъсква по време на полет над района през 1966 г., което води до замърсяване с плутоний. Европейската комисия извърши мисия за проверка в района през 2010 г. и се съгласи, че плановете за управление и наблюдение на района са били подходящи по онова време. САЩ подписаха споразумение с Испания през 2015 г. за управление на радиоактивните отпадъци. Вносителят на петицията счита, че плановете на САЩ за възстановяване на района и за отстраняване на радиоактивните отпадъци не водят до подходяща защита или стандарти на безопасност. Той твърди, че плановете ще продължават да водят до висока концентрация на опасен изотоп в района. Освен това той твърди, че в планове е посочена област, която трябва да бъде изчистена и която възлиза на 28 000 m³, а това представлява значително намаление спрямо предходната площ от 50 000 m³, в Плана за възстановяване на Паломарес (ПВП), приет през 2010 г. Той счита, че частичното обеззаразяване не е подходящо решение. Вносителят на петицията твърди, че над района все още тегне икономическо и социално клеймо и че туризмът и селското стопанство са сериозно засегнати. Поради това той отправя искане към ЕО да извърши независима проверка на зоната за наблюдаваните стойности на радиоактивност и да разследва този въпрос в съответствие с член 35 от Договора за Евратом.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now