Espanjan Palomaresin alueen maaperän radioaktiivisuuden valvontaa koskevan suunnitelman tarkastuksesta  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 supporters 7 in European Union

Collection finished

7 supporters 7 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomus koskee Palomaresin onnettomuutta, jossa vuonna 1966 Yhdysvaltain ilmavoimien lentokone joutui törmäykseen kesken lennon alueen yläpuolella, mikä johti plutoniumin aiheuttamaan saastumisen. Euroopan komissio teki tarkastusvierailun alueelle vuonna 2010 ja katsoi, että alueen hallintaa ja valvontaa koskevat suunnitelmat olivat tuolloin asianmukaiset. Yhdysvallat allekirjoitti vuonna 2015 Espanjan kanssa sopimuksen radioaktiivisen saasteen hallinnasta. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Yhdysvaltain suunnitelmilla alueen ennallistamiseksi ja radioaktiivisen saasteen poistamiseksi ei saada aikaan riittävää turvallisuuden suojelua eikä riittäviä turvallisuusnormeja. Hän väittää, että suunnitelmat johtavat yhä vaarallisen isotooppilajin suuriin pitoisuuksiin alueella. Lisäksi hän väittää, että suunnitelmissa esitetään puhdistettavaksi määräksi 28 000 m³, mikä on merkittävästi vähemmän kuin aikaisempi, Palomaresin vuoden 2010 ennallistamissuunnitelmassa (PRP) sovittu luku 50 000 m³. Hän katsoo, että osittainen saasteesta puhdistaminen ei ole asianmukainen ratkaisu. Vetoomuksen esittäjän mukaan alue on yhä sosiaalisesti ja taloudellisesti leimautunut ja matkailu- ja maatalousala ovat kärsineet pahoin. Siksi hän vaatii, että Euroopan komissio tarkastaa puolueettomasti alueen radioaktiivisuustason valvonnan ja tutkii tämän asian Euratom-sopimuksen 35 artiklan mukaisesti.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now