Health

Om nødvendigheden af at gennemføre en kontrol af planen for overvågning af radioaktivitet i Palomares (Spanien) 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andragendet vedrører hændelsen i Palomares, hvor et amerikansk Airforce-fly kolliderede under flyvningen over området i 1966, hvilket førte til forurening med plutonium. Europa-Kommissionen gennemførte et tilsynsbesøg i området i 2010 og bekræftede, at planerne om forvaltning og overvågning af området var passende på daværende tidspunkt. I 2005 undertegnede USA en aftale med Spanien om håndtering af det radioaktive affald. Andrageren mener, at USA's planer for genopretning af området og fjernelse af det radioaktive affald ikke har ført til tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger eller -normer. Han hævder, at planerne stadig vil resultere i en høj koncentration af farlig isotop i området. Desuden hævder han, at der i planerne er udpeget et område på 28 000 m³, som skal renses, hvilket er en betydelig reduktion i forhold til det foregående område på 50 000 m³ i rehabiliteringsplanen for Palomares, der blev vedtaget i 2010. Han mener, at delvis dekontaminering ikke giver en tilfredsstillende løsning. Andrageren hævder, at området fortsat er økonomisk og socialt stigmatiseret, og at turisme og landbrug er påvirket i alvorlig grad. Han anmoder derfor Kommissionen om uafhængigt at føre tilsyn med kontrollen af radioaktivitetsmængden i området og undersøge dette spørgsmål i overensstemmelse med artikel 35 i Euratomtraktaten.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now