Health

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 supporters 7 in European Union
Collection finished
7 supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petice se týká incidentu v obci Palomares, při němž se nad touto oblastí v roce 1966 srazila letadla vzdušných sil Spojených států (United States Airforce), což mělo za následek kontaminaci plutoniem. Evropská komise provedla v roce 2010 v této oblasti ověřovací misi a souhlasila s tím, že plány řízení a dohledu v této oblasti byly v té době odpovídající. V roce 2015 podepsaly USA se Španělskem dohodu o nakládání s radioaktivním odpadem. Předkladatel petice se domnívá, že plány USA týkající se obnovy této oblasti a odstranění radioaktivního odpadu nevedly k odpovídající ochraně ani standardům bezpečnosti. Předkladatel tvrdí, že výsledkem těchto plánů stále bude vysoká koncentrace nebezpečného izotopu v oblasti. Tvrdí dále, že v plánech je podrobně uvedena oblast, která se má vyčistit, v objemu 28 000 m³, což je výrazně méně oproti původnímu údaji 50 000 m³, který byl uveden v plánu obnovy Palomares dohodnutém v roce 2010. Domnívá se, že částečná dekontaminace není odpovídajícím řešením. Předkladatel tvrdí, že v oblasti stále existuje sociální a hospodářské stigma a že je závažně postiženo odvětví cestovního ruchu a zemědělství. Požaduje proto, aby oblast nezávisle prověřila Evropská komise, pokud jde o monitorování úrovně radioaktivity, a aby tuto otázku prošetřila v souladu s článkem 35 Smlouvy o Euratomu.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now