Gesundheit

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petice se týká incidentu v obci Palomares, při němž se nad touto oblastí v roce 1966 srazila letadla vzdušných sil Spojených států (United States Airforce), což mělo za následek kontaminaci plutoniem. Evropská komise provedla v roce 2010 v této oblasti ověřovací misi a souhlasila s tím, že plány řízení a dohledu v této oblasti byly v té době odpovídající. V roce 2015 podepsaly USA se Španělskem dohodu o nakládání s radioaktivním odpadem. Předkladatel petice se domnívá, že plány USA týkající se obnovy této oblasti a odstranění radioaktivního odpadu nevedly k odpovídající ochraně ani standardům bezpečnosti. Předkladatel tvrdí, že výsledkem těchto plánů stále bude vysoká koncentrace nebezpečného izotopu v oblasti. Tvrdí dále, že v plánech je podrobně uvedena oblast, která se má vyčistit, v objemu 28 000 m³, což je výrazně méně oproti původnímu údaji 50 000 m³, který byl uveden v plánu obnovy Palomares dohodnutém v roce 2010. Domnívá se, že částečná dekontaminace není odpovídajícím řešením. Předkladatel tvrdí, že v oblasti stále existuje sociální a hospodářské stigma a že je závažně postiženo odvětví cestovního ruchu a zemědělství. Požaduje proto, aby oblast nezávisle prověřila Evropská komise, pokud jde o monitorování úrovně radioaktivity, a aby tuto otázku prošetřila v souladu s článkem 35 Smlouvy o Euratomu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now