Dwar il-ħtieġa li titwettaq verifika dwar il-pjan għall-monitoraġġ tar-radjuattività tal-art fil-Palomares (Spanja)  

Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 supporters 7 in European Union

Collection finished

7 supporters 7 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjoni tikkonċerna l-inċident tal-Palomares, li fih inġenju tal-ajru Airforce tal-Istati Uniti ħabat f'nofs it-titjira fuq iż-żona fl-1966, u rriżulta f'kontaminazzjoni bil-plutonju. Il-Kummissjoni Ewropea wettqet missjoni ta' verifika fiż-żona fl-2010 u qablet li l-pjanijiet għall-ġestjoni u s-sorveljanza taż-żona kienu adegwati f'dak iż-żmien. L-Istati Uniti tal-Amerika ffirmat ftehim ma' Spanja fl-2015 biex timmaniġġja l-iskart radjuattiv. Il-petizzjonant jemmen li l-pjanijiet tal-Istati Uniti tal-Amerika għar-restawr taż-żona u t-tneħħija tal-iskart radjuattiv ma rriżultawx fi protezzjoni jew standards adegwati ta' sigurtà. Huwa jallega li l-pjanijiet xorta jirriżultaw f'konċentrazzjoni għolja ta' isotopu perikoluż fiż-żona. Barra minn hekk, huwa jallega li l-pjanijiet jiddeskrivu żona li trid titnaddaf li tammonta għal 28 000 m³, tnaqqis sinifikanti miċ-ċifra preċedenti ta' 50 000 m³, fi pjan ta' rijabilitazzjoni tal-Palomares (PRP) maqbul fl-2010. Huwa jemmen li dekontaminazzjoni parzjali mhijiex soluzzjoni adegwata. Il-petizzjonant jallega li għad hemm stigma soċjali u ekonomika fiż-żona u li s-setturi tat-turiżmu u tal-agrikoltura huma affettwati b'mod serju. Huwa għalhekk jitlob lill-KE biex, b'mod indipendenti, tivverifika ż-żona għall-monitoraġġ ta' livelli ta' radjuattività u tinvestiga din il-kwistjoni, b'mod konformi mal-Artikolu 35 tat-Trattat Euratom.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now