Dwar il-ħtieġa li titwettaq verifika dwar il-pjan għall-monitoraġġ tar-radjuattività tal-art fil-Palomares (Spanja)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjoni tikkonċerna l-inċident tal-Palomares, li fih inġenju tal-ajru Airforce tal-Istati Uniti ħabat f'nofs it-titjira fuq iż-żona fl-1966, u rriżulta f'kontaminazzjoni bil-plutonju. Il-Kummissjoni Ewropea wettqet missjoni ta' verifika fiż-żona fl-2010 u qablet li l-pjanijiet għall-ġestjoni u s-sorveljanza taż-żona kienu adegwati f'dak iż-żmien. L-Istati Uniti tal-Amerika ffirmat ftehim ma' Spanja fl-2015 biex timmaniġġja l-iskart radjuattiv. Il-petizzjonant jemmen li l-pjanijiet tal-Istati Uniti tal-Amerika għar-restawr taż-żona u t-tneħħija tal-iskart radjuattiv ma rriżultawx fi protezzjoni jew standards adegwati ta' sigurtà. Huwa jallega li l-pjanijiet xorta jirriżultaw f'konċentrazzjoni għolja ta' isotopu perikoluż fiż-żona. Barra minn hekk, huwa jallega li l-pjanijiet jiddeskrivu żona li trid titnaddaf li tammonta għal 28 000 m³, tnaqqis sinifikanti miċ-ċifra preċedenti ta' 50 000 m³, fi pjan ta' rijabilitazzjoni tal-Palomares (PRP) maqbul fl-2010. Huwa jemmen li dekontaminazzjoni parzjali mhijiex soluzzjoni adegwata. Il-petizzjonant jallega li għad hemm stigma soċjali u ekonomika fiż-żona u li s-setturi tat-turiżmu u tal-agrikoltura huma affettwati b'mod serju. Huwa għalhekk jitlob lill-KE biex, b'mod indipendenti, tivverifika ż-żona għall-monitoraġġ ta' livelli ta' radjuattività u tinvestiga din il-kwistjoni, b'mod konformi mal-Artikolu 35 tat-Trattat Euratom.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international