W sprawie konieczności weryfikacji planu monitorowania napromieniowania gruntów w Palomares (Hiszpania) 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petycja dotyczy katastrofy lotniczej nad Palomares, do której doszło w 1966 r. w wyniku zderzenia się w powietrzu amerykańskich samolotów wojskowych, co spowodowało zanieczyszczenie plutonem. Komisja Europejska zakończyła w 2010 r. wizytę kontrolną na tym obszarze i zgodziła się, że plany dotyczące zarządzania obszarem i nadzoru nad nim były w tym czasie odpowiednie. W 2015 r. Stany Zjednoczone podpisały z Hiszpanią umowę w celu zagospodarowania odpadów promieniotwórczych. Składający petycję uważa, że przygotowane przez Amerykanów plany rekultywacji obszaru i usunięcia odpadów promieniotwórczych nie prowadzą do zapewnienia odpowiedniej ochrony lub norm bezpieczeństwa. Twierdzi on, że konsekwencją planów będzie nadal wysokie stężenie niebezpiecznego izotopu na tym obszarze. Ponadto twierdzi on, że plany określają szczegółowo obszar wymagający oszczenienia, którego wielkość wynosi 28 000 m³, co stanowi znaczną redukcję w porównaniu do poprzedniej wielkości 50 000 m³, uzgodnionej w planie rekultywacji Palomares z 2010 r. Uważa, że częściowe odkażenie nie jest odpowiednim rozwiązaniem. Składający petycję twierdzi, że nadal istnieje stygmatyzacja społeczna i gospodarcza na tym obszarze, a turystyka i sektory rolnictwa poważnie ucierpiały. W związku z tym domaga się, aby WE dokonała niezależnej weryfikacji obszaru przewidzianego do monitorowania poziomu napromieniowania i zbadała tę kwestię zgodnie z art. 35 traktatu Euratom.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now