Health

Pinnase radioaktiivsuse seire kava kontrollimise vajaduse kohta Palomareses (Hispaania)  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsioonis käsitletakse Palomarese intsidenti, kus Ameerika Ühendriikide õhujõudude õhusõiduk tegi 1966. aastal selle piirkonna kohal lennates kokkupõrke, mille tulemuseks oli plutooniumiga saastumine. Euroopa Komisjon tegi 2010. aastal sellesse piirkonda kontrollkülastuse ning leidis, et piirkonna majandamise ja järelevalve kavad olid sel ajal piisavad. USA sõlmis 2015. aastal Hispaaniaga lepingu radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks. Petitsiooni esitaja on arvamusel, et USA kavades piirkonna taastamiseks ja radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamiseks ette nähtud ohutuskaitse ja -standardid ei ole piisavad. Ta väidab, et kavade tulemusel on ohtliku isotoobi kontsentratsioon piirkonnas endiselt suur. Lisaks väidab ta, et kavades on üksikasjalikult kirjeldatud kokku 28 000 m³ suurust puhastatavat piirkonda, mis on aga oluliselt väiksem 2010. aastal kokku lepitud Palomarese taastamiskavas varem nimetatud 50 000 m³-st. Ta leiab, et osaline saastest puhastamine ei ole sobiv lahendus. Petitsiooni esitaja väidab, et intsident on piirkonnale jätnud siiani sotsiaalse ja majandusliku pitseri ning kahjustanud tõsiselt turismi- ja põllumajandussektorit. Seepärast palub ta, et Euroopa Komisjon kontrolliks sõltumatult radioaktiivsustaseme seiret selles piirkonnas ja uuriks seda küsimust vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 35.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now