O potrebe vykonať overenie plánu monitorovania rádioaktivity pôdy v obci Palomares (Španielsko)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 supporters 7 in European Union

Collection finished

7 supporters 7 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petícia sa týka nehody v Palomares, pri ktorej v roku 1966 havarovalo vojenské lietadlo Spojených štátov počas letu nad týmto územím, čo spôsobilo kontamináciu plutóniom. Európska komisia dokončila v tejto oblasti v roku 2010 overovaciu misiu a súhlasila s tým, že plány riadenia a dohľadu nad oblasťou boli v tom čase primerané. Spojené štáty americké v roku 2015 podpísali so Španielskom dohodu o nakladaní s rádioaktívnym odpadom. Predkladateľ petície sa domnieva, že s plánmi USA na obnovu oblasti a odstránenie rádioaktívneho odpadu nie je spojená primeraná ochrana ani normy v oblasti bezpečnosti. Tvrdí, že plány budú mať za následok vysokú koncentráciu nebezpečného izotopu v tejto oblasti. Okrem toho tvrdí, že v plánoch sa podrobne uvádza oblasť, ktorá sa má vyčistiť a ktorá predstavuje 28 000 m³, čo je významné zmenšenie oproti predchádzajúcim 50 000 m³ uvedeným v pláne obnovy oblasti Palomares (PRP) dohodnutom v roku 2010. Je presvedčený, že čiastočná dekontaminácia nie je primeraným riešením. Predkladateľ petície tvrdí, že v tejto oblasti ešte stále existuje sociálna a hospodárska stigma a že odvetvie cestovného ruchu a odvetvie poľnohospodárstva sú vážne postihnuté. Žiada preto Európsku komisiu, aby nezávisle overila v oblasti monitorovanie úrovní rádioaktivity a preskúmala túto otázku v súlade s článkom 35 Zmluvy o Euratome.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now