O potrebe vykonať overenie plánu monitorovania rádioaktivity pôdy v obci Palomares (Španielsko)  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 Supporters 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petícia sa týka nehody v Palomares, pri ktorej v roku 1966 havarovalo vojenské lietadlo Spojených štátov počas letu nad týmto územím, čo spôsobilo kontamináciu plutóniom. Európska komisia dokončila v tejto oblasti v roku 2010 overovaciu misiu a súhlasila s tým, že plány riadenia a dohľadu nad oblasťou boli v tom čase primerané. Spojené štáty americké v roku 2015 podpísali so Španielskom dohodu o nakladaní s rádioaktívnym odpadom. Predkladateľ petície sa domnieva, že s plánmi USA na obnovu oblasti a odstránenie rádioaktívneho odpadu nie je spojená primeraná ochrana ani normy v oblasti bezpečnosti. Tvrdí, že plány budú mať za následok vysokú koncentráciu nebezpečného izotopu v tejto oblasti. Okrem toho tvrdí, že v plánoch sa podrobne uvádza oblasť, ktorá sa má vyčistiť a ktorá predstavuje 28 000 m³, čo je významné zmenšenie oproti predchádzajúcim 50 000 m³ uvedeným v pláne obnovy oblasti Palomares (PRP) dohodnutom v roku 2010. Je presvedčený, že čiastočná dekontaminácia nie je primeraným riešením. Predkladateľ petície tvrdí, že v tejto oblasti ešte stále existuje sociálna a hospodárska stigma a že odvetvie cestovného ruchu a odvetvie poľnohospodárstva sú vážne postihnuté. Žiada preto Európsku komisiu, aby nezávisle overila v oblasti monitorovanie úrovní rádioaktivity a preskúmala túto otázku v súlade s článkom 35 Zmluvy o Euratome.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now