Par nepieciešamību pārbaudīt zemes radioaktivitātes uzraudzības plānu Palomarē (Spānija)  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
7 7 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksts attiecas uz Palomares incidentu, kad 1966. gadā virs apgabala gaisā notika ASV gaisa spēku gaisa kuģu sadursme, izraisot piesārņojumu ar plutoniju. Eiropas Komisija 2010. gadā uz šo apgabalu devās pārbaudes apmeklējumā un piekrita, ka toreizējie apgabala pārvaldības un uzraudzības plāni bija atbilstīgi. ASV 2015. gadā parakstīja nolīgumu ar Spāniju par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ASV plāni atjaunot apgabalu un likvidēt radioaktīvos atkritumus nenodrošina atbilstīgus drošības aizsardzības standartus. Viņš apgalvo, ka plānu dēļ apgabalā joprojām būs augsta bīstama izotopa koncentrācija. Turklāt viņš apgalvo, ka plānos ir norādīta attīrāmā teritorija 28 000 m³ platībā, kas ir būtisks samazinājums salīdzinājumā ar 50 000 m³, kuri bija iepriekš norādīti Palomares rehabilitācijas plānā (PRP), par ko vienojās 2010. gadā. Viņš uzskata, ka daļēja dekontaminācija nav atbilstīgs risinājums. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka apgabalā joprojām pastāv sociālā un ekonomiskā "stigma" un ka ir būtiski skartas tūrisma un lauksaimniecības nozares. Tādēļ viņš prasa EK neatkarīgi pārbaudīt apgabalu, lai uzraudzītu radioaktivitātes līmeni un izmeklētu šo jautājumi atbilstīgi Euratom līguma 35. pantam.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now