Bildung

Om användning av engelska i EU:s flygunderhållsmiljö  

Steve Bentley
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 15/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppmanar kommissionen och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) att överväga ett obligatoriskt införande av engelska för kommunikation, dokumentation och hantering av flygunderhåll i samtliga EU-medlemsstater, däribland grundläggande krav på kunskaper i engelska på flygområdet för personal och myndigheter.Framställaren påminner om den stora förbättringen av säkerheten för flygpassagerarna när engelska blev obligatoriskt för piloter och flygkontrolltjänster i hela EU efter den tragiska kollisionen mellan två flygplan på Teneriffa 1977.Denna säkerhetssituation skulle ytterligare kunna förbättras genom att undvika säkerhetsrisker på grund av missförstånd och feltolkningar på flygunderhållsområdet.

Thank you for your support, Steve Bentley

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now