Éilímis rialú níos cliste don vápáil!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach Airteagal 20 de Threoir 2014/40/AE a aisghairm agus reachtaíocht shaincheaptha a chruthú ina leagtar amach go soiléir táirgí vápála seachas táirgí tobac agus táirgí cógaisíochta. Airteagal 20 de Threoir 2014/40/AE a bhaint amach agus reachtaíocht shaincheaptha a chur ina áit a bheadh de réir na heolaíochta agus í bunaithe ar fhianaise, rud a bheadh i gcomhréir le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh ina bhfuil dealú idir táirgí vápála agus táirgí tobac agus cógaisíochta. Deimhin a dhéanamh de go mbeidh reachtaíocht nua ann agus í bunaithe ar chomhlíonadh éigeantach ar cháilíocht théagartha na dtáirgí, ar chaighdeáin slándála agus monaraithe, mar aon le cleachtais mhargaíochta fhreagracha a chinntíonn cosaint na hóige. Ba cheart don bheartas i leith na vápála an nuálaíocht a chothú agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil idir eolas soiléir ann agus rochtain do lucht caite tobac agus do lucht vápála ar rogha táirgí gan tobac nach bhfuil an dochar céanna iontu.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now