Éilímis rialú níos cliste don vápáil!

Petitioner not public
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach Airteagal 20 de Threoir 2014/40/AE a aisghairm agus reachtaíocht shaincheaptha a chruthú ina leagtar amach go soiléir táirgí vápála seachas táirgí tobac agus táirgí cógaisíochta. Airteagal 20 de Threoir 2014/40/AE a bhaint amach agus reachtaíocht shaincheaptha a chur ina áit a bheadh de réir na heolaíochta agus í bunaithe ar fhianaise, rud a bheadh i gcomhréir le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh ina bhfuil dealú idir táirgí vápála agus táirgí tobac agus cógaisíochta. Deimhin a dhéanamh de go mbeidh reachtaíocht nua ann agus í bunaithe ar chomhlíonadh éigeantach ar cháilíocht théagartha na dtáirgí, ar chaighdeáin slándála agus monaraithe, mar aon le cleachtais mhargaíochta fhreagracha a chinntíonn cosaint na hóige. Ba cheart don bheartas i leith na vápála an nuálaíocht a chothú agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil idir eolas soiléir ann agus rochtain do lucht caite tobac agus do lucht vápála ar rogha táirgí gan tobac nach bhfuil an dochar céanna iontu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now