Veipimine olgu arukamalt reguleeritud!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Kutsume Euroopa Komisjoni üles tunnistama kehtetuks direktiivi 2014/40/EL artiklit 20 ja töötama välja eraldi õigusaktid, millega teha selgelt vahet veipimistoodetel ning tubakatoodetel ja ravimitel. Jätta direktiivist 2014/40/EL välja artikkel 20 ja kehtestada selle asemel teaduslikele tõenditele toetuvad eraldi õigusaktid, millega kooskõlas siseturu toimimisega eristada veipimistooteid tubakatoodetest ja ravimitest. Kehtestada uued õigusaktid, mis põhinevad kohustusel järgida usaldusväärseid kvaliteedi-, ohutus- ja tootmisstandardeid ning noori kaitsvatel vastutustundlikel turustamistavadel. Veipimispoliitikaga tuleks soodustada innovatsiooni ja tagada, et suitsetajad ja veipijad saavad selget teavet tubakat mittesisaldavate vähemkahjulike alternatiivide kohta ning need on neile kättesaadavad.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now