Veipimine olgu arukamalt reguleeritud!

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopa Komisjon
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Kutsume Euroopa Komisjoni üles tunnistama kehtetuks direktiivi 2014/40/EL artiklit 20 ja töötama välja eraldi õigusaktid, millega teha selgelt vahet veipimistoodetel ning tubakatoodetel ja ravimitel. Jätta direktiivist 2014/40/EL välja artikkel 20 ja kehtestada selle asemel teaduslikele tõenditele toetuvad eraldi õigusaktid, millega kooskõlas siseturu toimimisega eristada veipimistooteid tubakatoodetest ja ravimitest. Kehtestada uued õigusaktid, mis põhinevad kohustusel järgida usaldusväärseid kvaliteedi-, ohutus- ja tootmisstandardeid ning noori kaitsvatel vastutustundlikel turustamistavadel. Veipimispoliitikaga tuleks soodustada innovatsiooni ja tagada, et suitsetajad ja veipijad saavad selget teavet tubakat mittesisaldavate vähemkahjulike alternatiivide kohta ning need on neile kättesaadavad.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now