Zahtevajmo pametnejšo zakonodajo o vapanju!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Evropska komisija
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Komisijo EU pozivamo, naj razveljavi člen 20 Direktive 2014/40/EU in oblikuje prilagojeno zakonodajo, ki izdelke za vapanje jasno ločuje od tobačnih in farmacevtskih izdelkov. Črtati člen 20 Direktive 2014/40/EU in ga nadomestiti s prilagojeno in na dokazih temelječo zakonodajo v skladu z delovanjem notranjega trga, ki razlikuje med izdelki za vapanje ter tobačnimi in farmacevtskimi izdelki Zagotoviti novo zakonodajo, ki bo temeljila na obvezni skladnosti z zanesljivimi standardi za kakovost izdelkov ter varnostnimi in proizvodnimi standardi, skupaj z odgovornimi praksami trženja, ki zagotavljajo zaščito mladih Politika v zvezi z vapanjem bi morala spodbujati inovacije ter zagotoviti, da bodo kadilci in vaperji imeli jasne informacije in dostop do manj škodljivih netobačnih alternativ.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now