Ζητάμε εξυπνότερη νομοθεσία για το «άτμισμα»

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει το άρθρο 20 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ και να θεσπίσει ειδική νομοθεσία που να διαχωρίζει σαφώς τα προϊόντα ατμίσματος από τα προϊόντα καπνού και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Κατάργηση του άρθρου 20 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ και αντικατάστασή του από ειδική, επιστημονικά τεκμηριωμένη νομοθεσία και σύμφωνη με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία να διαχωρίζει τα προϊόντα ατμίσματος από τα προϊόντα καπνού και τα φαρμακευτικά προϊόντα. Θέσπιση νέας νομοθεσίας που θα προβλέπει την υποχρεωτική συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και κατασκευής των προϊόντων, καθώς και υπεύθυνες πρακτικές μάρκετινγκ που θα διασφαλίζουν την προστασία των νέων. Η πολιτική για το άτμισμα πρέπει να προωθεί την καινοτομία και να εξασφαλίζει ότι τόσο οι καπνιστές όσο και οι ατμιστές έχουν σαφή πληροφόρηση και πρόσβαση σε λιγότερο επιβλαβή εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καπνό.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now