Žádejme lepší právní úpravu vapingu!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Evropská komise
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Vyzýváme Evropskou komisi, aby zrušila článek 20 směrnice 2014/40/EU a vytvořila zvláštní právní předpis, který jasně odliší produkty určené k vapingu od tabákových a farmaceutických výrobků. Odstranit článek 20 směrnice 2014/40/EU a nahradit jej zvláštním, vědecky podloženým právním předpisem, který bude v souladu s fungováním vnitřního trhu a který bude odlišovat výrobky určené k vapingu od tabákových a farmaceutických výrobků. Zavést novou legislativu založenou na povinném souladu s přísnými normami výroby, jakosti a bezpečnosti výrobků a s odpovědnými marketingovými praktikami, které zajistí ochranu mládeže. Politická opatření v oblasti vapingu by měla podporovat inovace a zajistit, aby kuřáci a vapeři měli jasné informace o méně škodlivých alternativách neobsahujících tabák a přístup k nim.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now