Žádejme lepší právní úpravu vapingu!

Petitioner not public
Petition is directed to
Evropská komise
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vyzýváme Evropskou komisi, aby zrušila článek 20 směrnice 2014/40/EU a vytvořila zvláštní právní předpis, který jasně odliší produkty určené k vapingu od tabákových a farmaceutických výrobků. Odstranit článek 20 směrnice 2014/40/EU a nahradit jej zvláštním, vědecky podloženým právním předpisem, který bude v souladu s fungováním vnitřního trhu a který bude odlišovat výrobky určené k vapingu od tabákových a farmaceutických výrobků. Zavést novou legislativu založenou na povinném souladu s přísnými normami výroby, jakosti a bezpečnosti výrobků a s odpovědnými marketingovými praktikami, které zajistí ochranu mládeže. Politická opatření v oblasti vapingu by měla podporovat inovace a zajistit, aby kuřáci a vapeři měli jasné informace o méně škodlivých alternativách neobsahujících tabák a přístup k nim.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now