Да поискаме по-интелигентно регулиране на електронните цигари!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Призоваваме Европейската комисия да отмени член 20 от Директива 2014/40/ЕС и да създаде специално законодателство, с което електронните цигари и свързаните с тях продукти ясно да се разграничат от тютюневите изделия и фармацевтичните продукти. Член 20 от Директива 2014/40/ЕС да се заличи и да се замести със специално, научно, основано на факти законодателство в съответствие с функционирането на вътрешния пазар, с което електронните цигари и свързаните с тях продукти се разграничават от тютюневите изделия и фармацевтичните продукти; Да се въведе ново законодателство, което се основава на задължително спазване на строги стандарти за качество, безопасност и производство на продуктите, заедно с отговорни пазарни практики, гарантиращи защитата на младежта; С политиката относно електронните цигари трябва да се насърчават иновациите и да се гарантира, че пушачите и ползвателите на електронни цигари разполагат с ясна информация и достъп до по-малко вредни алтернативи без съдържание на тютюн.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now