Да поискаме по-интелигентно регулиране на електронните цигари!

Petitioner not public
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Призоваваме Европейската комисия да отмени член 20 от Директива 2014/40/ЕС и да създаде специално законодателство, с което електронните цигари и свързаните с тях продукти ясно да се разграничат от тютюневите изделия и фармацевтичните продукти. Член 20 от Директива 2014/40/ЕС да се заличи и да се замести със специално, научно, основано на факти законодателство в съответствие с функционирането на вътрешния пазар, с което електронните цигари и свързаните с тях продукти се разграничават от тютюневите изделия и фармацевтичните продукти; Да се въведе ново законодателство, което се основава на задължително спазване на строги стандарти за качество, безопасност и производство на продуктите, заедно с отговорни пазарни практики, гарантиращи защитата на младежта; С политиката относно електронните цигари трябва да се насърчават иновациите и да се гарантира, че пушачите и ползвателите на електронни цигари разполагат с ясна информация и достъп до по-малко вредни алтернативи без съдържание на тютюн.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now