Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!

Petitioner not public
Petition is directed to
Európska komisia
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vyzývame Európsku komisiu, aby zrušila článok 20 smernice 2014/40/EÚ a aby vytvorila osobitný právny predpis, ktorý jednoznačne odlíši vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov. Vypustiť článok 20 smernice 2014/40/EÚ a nahradiť ho osobitným právnym predpisom vychádzajúcim z vedeckých poznatkov a dôkazov, ktorý je v súlade s fungovaním vnútorného trhu a ktorý odlišuje vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov. Zabezpečiť nový právny predpis, základom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže. Politika v oblasti vapingu by mala podporovať inovácie a zabezpečovať, aby mali fajčiari a vaperi k dispozícii zrozumiteľné informácie a prístup k menej škodlivým alternatívam bez tabaku.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now