Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Vyzývame Európsku komisiu, aby zrušila článok 20 smernice 2014/40/EÚ a aby vytvorila osobitný právny predpis, ktorý jednoznačne odlíši vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov. Vypustiť článok 20 smernice 2014/40/EÚ a nahradiť ho osobitným právnym predpisom vychádzajúcim z vedeckých poznatkov a dôkazov, ktorý je v súlade s fungovaním vnútorného trhu a ktorý odlišuje vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov. Zabezpečiť nový právny predpis, základom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže. Politika v oblasti vapingu by mala podporovať inovácie a zabezpečovať, aby mali fajčiari a vaperi k dispozícii zrozumiteľné informácie a prístup k menej škodlivým alternatívam bez tabaku.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now