Pieprasīsim elektronisko cigarešu lietpratīgāku regulējumu!

Petitioner not public
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Mēs aicinām ES Komisiju atcelt Direktīvas 2014/40/ES 20. pantu un izstrādāt pielāgotus tiesību aktus, kas elektroniskos smēķēšanas izstrādājumus skaidri nošķir no tabakas izstrādājumiem un farmācijas produktiem. Svītrot 20. pantu Direktīvā 2014/40/ES un aizstāt to ar pielāgotiem, uz zinātniskām atziņām balstītiem tiesību aktiem, kas ir saskaņā ar iekšējā tirgus darbību un kas nošķir elektroniskos smēķēšanas izstrādājumus no tabakas izstrādājumiem un farmācijas produktiem; izstrādāt jaunus tiesību aktus, kuru pamatā ir izstrādājumu kvalitātes, drošuma un ražošanas standartu obligāta ievērošana un atbildīga tirdzniecības prakse, lai nodrošinātu jauniešu aizsardzību; elektronisko smēķēšanas izstrādājumu politikai būtu jāveicina inovācija un jānodrošina, ka smēķētājiem un elektronisko smēķēšanas izstrādājumu lietotājiem ir pieejama skaidra informācija par tabaku nesaturošām mazāk kaitīgām alternatīvām un ir piekļuve šīm alternatīvām.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now