Pieprasīsim elektronisko cigarešu lietpratīgāku regulējumu!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Eiropas Komisija
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Mēs aicinām ES Komisiju atcelt Direktīvas 2014/40/ES 20. pantu un izstrādāt pielāgotus tiesību aktus, kas elektroniskos smēķēšanas izstrādājumus skaidri nošķir no tabakas izstrādājumiem un farmācijas produktiem. Svītrot 20. pantu Direktīvā 2014/40/ES un aizstāt to ar pielāgotiem, uz zinātniskām atziņām balstītiem tiesību aktiem, kas ir saskaņā ar iekšējā tirgus darbību un kas nošķir elektroniskos smēķēšanas izstrādājumus no tabakas izstrādājumiem un farmācijas produktiem; izstrādāt jaunus tiesību aktus, kuru pamatā ir izstrādājumu kvalitātes, drošuma un ražošanas standartu obligāta ievērošana un atbildīga tirdzniecības prakse, lai nodrošinātu jauniešu aizsardzību; elektronisko smēķēšanas izstrādājumu politikai būtu jāveicina inovācija un jānodrošina, ka smēķētājiem un elektronisko smēķēšanas izstrādājumu lietotājiem ir pieejama skaidra informācija par tabaku nesaturošām mazāk kaitīgām alternatīvām un ir piekļuve šīm alternatīvām.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now