Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 Supporters 0 in Europäische Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o uchylenie art. 20 dyrektywy 2014/40/UE i utworzenie specjalnych przepisów, które wyraźnie odróżniają papierosy elektroniczne od tytoniu i wyrobów farmaceutycznych. Usunięcie art. 20 dyrektywy 2014/40/UE i zastąpienie go dostosowanymi, odzwierciedlającymi wiedzę naukową i opartymi na dowodach przepisami, zgodnymi z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, w których wprowadzone zostanie wyraźne rozróżnienie między papierosami elektronicznymi a wyrobami tytoniowymi i farmaceutycznymi. Wprowadzenie nowych przepisów, których założeniem będzie obowiązkowe przestrzeganie ścisłych norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i produkcji oraz stosowanie odpowiedzialnych praktyk marketingowych zapewniających ochronę młodzieży. Polityka dotycząca papierosów elektronicznych powinna sprzyjać innowacjom oraz zapewniać palaczom i osobom używającym papierosów elektronicznych dostęp do jasnych informacji i do mniej szkodliwych, alternatywnych produktów niezawierających tytoniu.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now