Domagamy się lepszych przepisów dotyczących papierosów elektronicznych!

Petitioner not public
Petition is directed to
Komisja Europejska
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Apelujemy do Komisji Europejskiej o uchylenie art. 20 dyrektywy 2014/40/UE i utworzenie specjalnych przepisów, które wyraźnie odróżniają papierosy elektroniczne od tytoniu i wyrobów farmaceutycznych. Usunięcie art. 20 dyrektywy 2014/40/UE i zastąpienie go dostosowanymi, odzwierciedlającymi wiedzę naukową i opartymi na dowodach przepisami, zgodnymi z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, w których wprowadzone zostanie wyraźne rozróżnienie między papierosami elektronicznymi a wyrobami tytoniowymi i farmaceutycznymi. Wprowadzenie nowych przepisów, których założeniem będzie obowiązkowe przestrzeganie ścisłych norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i produkcji oraz stosowanie odpowiedzialnych praktyk marketingowych zapewniających ochronę młodzieży. Polityka dotycząca papierosów elektronicznych powinna sprzyjać innowacjom oraz zapewniać palaczom i osobom używającym papierosów elektronicznych dostęp do jasnych informacji i do mniej szkodliwych, alternatywnych produktów niezawierających tytoniu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now