Să cerem o reglementare mai inteligentă în materie de țigarete electronice!

Petitioner not public
Petition is directed to
Comisia Europeană
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Solicităm Comisiei Europene să abroge articolul 20 din Directiva 2014/40/UE și să creeze o legislație specifică menită să facă o distincție clară între țigaretele electronice, pe de o parte, și produsele din tutun și produsele farmaceutice, pe de altă parte. Eliminarea articolului 20 din Directiva 2014/40/UE și înlocuirea acestuia cu o legislație adaptată, bazată pe date științifice și pe dovezi, în acord cu funcționarea pieței interne, care să facă distincția între țigaretele electronice, pe de o parte, și produsele din tutun și produsele farmaceutice, pe de altă parte. Adoptarea unei noi legislații bazate pe respectarea obligatorie a unor standarde solide de calitate, de siguranță și de fabricație a produselor, precum și a unor practici responsabile de comercializare care să asigure protecția tinerilor. Politica în materie de țigarete electronice ar trebui să promoveze inovarea și să garanteze faptul că cei care fumează țigări și țigarete electronice dispun de informații clare și au acces la alternative care nu conțin tutun și sunt mai puțin dăunătoare.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now