Smartare lagstiftning för e-cigaretter

Petitioner not public
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Vi uppmanar kommissionen att upphäva artikel 20 i direktiv 2014/40/EU och ta fram särskild lagstiftning som tydligt skiljer e-cigaretter från tobaksvaror och läkemedel. Stryk artikel 20 i direktiv 2014/40/EU och ersätt med särskild lagstiftning som är vetenskaplig och evidensbaserad, bidrar till den inre marknadens funktion och skiljer e-cigaretter från tobaksvaror och läkemedel. Ta fram ny lagstiftning som bygger på obligatorisk efterlevnad av höga kvalitets-, säkerhets- och tillverkningsstandarder tillsammans med ansvarsfulla marknadsföringsstrategier för att skydda barn och unga. Politiken för e-cigaretter bör främja innovation och se till att rökare och e-cigarettanvändare får tydlig information och tillgång till tobaksfria och mindre skadliga alternativ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now