Smartare lagstiftning för e-cigaretter

Dustin DAHLMANN
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched February 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

Vi uppmanar kommissionen att upphäva artikel 20 i direktiv 2014/40/EU och ta fram särskild lagstiftning som tydligt skiljer e-cigaretter från tobaksvaror och läkemedel. Stryk artikel 20 i direktiv 2014/40/EU och ersätt med särskild lagstiftning som är vetenskaplig och evidensbaserad, bidrar till den inre marknadens funktion och skiljer e-cigaretter från tobaksvaror och läkemedel. Ta fram ny lagstiftning som bygger på obligatorisk efterlevnad av höga kvalitets-, säkerhets- och tillverkningsstandarder tillsammans med ansvarsfulla marknadsföringsstrategier för att skydda barn och unga. Politiken för e-cigaretter bör främja innovation och se till att rökare och e-cigarettanvändare får tydlig information och tillgång till tobaksfria och mindre skadliga alternativ.

Thank you for your support, Dustin DAHLMANN

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now