Vaadimme järkevämpää höyryttelysääntelyä!

Petitioner not public
Petition is directed to
Euroopan komissio
0 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Pyydämme EU-komissiota kumoamaan direktiivin 2014/40/EU 20 artiklan ja laatimaan lainsäädäntöä, jossa sähkösavuketuotteet erotetaan selvästi tupakkatuotteista ja farmaseuttisista tuotteista. Poistetaan direktiivin 2014/40/EU 20 artikla ja korvataan se sisämarkkinoiden toimintaan soveltuvalla lainsäädännöllä, joka perustuu tieteelliseen näyttöön ja jossa erotetaan selkeästi sähkösavuketuotteet tupakkatuotteista ja farmaseuttisista tuotteista. Varmistetaan, että uudessa lainsäädännössä säädetään pakolliseksi tuotteita koskevien tiukkojen laatu-, turvallisuus- ja valmistusstandardien noudattaminen sekä vastuulliset markkinointikäytännöt, joilla suojellaan nuoria. Sähkötupakoinnin sääntelyn olisi edistettävä innovaatiotoimintaa ja varmistettava, että tupakoijat ja sähkösavukkeiden käyttäjät saavat selkeää tietoa tupakkaa sisältämättömistä vähemmän haitallisista vaihtoehdoista ja voivat hankkia niitä.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now