Deireadh a chur leis an díolúine ó cháin ar bhreosla eitlíochta san Eoraip

Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE
Petition is directed to
Europäische Komission
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach a mholadh do na Ballstáit cáin ar bhreosla eitlíochta (ceirisín) a thabhairt isteach. Tá buntáistí cánach ar fáil ag an earnáil eitlíochta in ainneoin í a bheith ar cheann de na foinsí astaíochtaí gás ceaptha teasa is mó fás. Cé go bhfuil cánacha arda á ngearradh ar roghanna malartacha níos glaise ar an eitlíocht, tá an tionscal eitlíochta in ann tairbhe a bhaint as go leor díolúintí éagóracha ó cháin. Níl aon cháin á gearradh ar bhreosla eitlíochta go fóill san Eoraip agus ní ghearrann na Ballstáit CBL ar thicéid eitleáin, rud a fhágann go bhfuil an eitlíocht ag éirí níos mealltaí i gcónaí mar mhodh iompair, cé gurb í an an bealach a bhfuil an lorg carbóin is mó aige. Dá ngearrfaí cáin ar cheirisín bheadh an tAontas in ann an maoiniú do shoghluaisteacht níos glaise a mhéadú go mór toisc gurb í an earnáil iompair an earnáil is mó fás ó thaobh astaíochtaí gás ceaptha teasa de.

Thank you for your support, Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international