Afskaf afgiftsfritagelsen for flybrændstof i Europa

Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vi opfordrer Kommissionen til at foreslå medlemsstaterne at indføre en afgift på flybrændstof (petroleum). Luftfartssektoren nyder godt af skattefordele, på trods af at den er en af de hurtigst voksende kilder til udledning af drivhusgasser. Luftfartsindustrien nyder godt af mange uretfærdige skattefritagelser, mens grønnere alternativer til luftfart er underlagt høje afgifter. Flybrændstof beskattes fortsat ikke i Europa, og medlemsstaterne opkræver ikke moms af flybilletter, hvilket gør luftfarten til en mere og mere attraktiv transportform, selv om den er den mest CO2-intensive. Beskatning af petroleum vil gøre det muligt for EU at øge finansieringen af grønnere mobilitet kraftigt, idet transportsektoren er den hurtigst voksende kilde til drivhusgasemissioner.

Thank you for your support, Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international