Ukončenie oslobodenia od dane z leteckého paliva v Európe

Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE
Petition is directed to
Európska komisia
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Vyzývame Európsku komisiu, aby členským štátom navrhla zaviesť daň z leteckého paliva (kerozínu). Odvetvie leteckej dopravy požíva daňové výhody napriek tomu, že je jedným z najrýchlejšie rastúcich zdrojov emisií skleníkových plynov. Zatiaľ čo ekologickejšie alternatívy leteckej dopravy podliehajú vysokým daniam, letecký priemysel ťaží z mnohých nespravodlivých oslobodení od daní. Letecké palivo zostáva v Európe naďalej nezdanené a členské štáty neukladajú DPH ani na letenky, čím sa z letectva stáva čoraz atraktívnejší spôsob dopravy, aj keď produkuje najviac skleníkových plynov. Zdanenie kerozínu by EÚ umožnilo výrazne zvýšiť financovanie ekologickejšej mobility, keďže doprava je odvetvím, v ktorom najrýchlejšie rastú emisie skleníkových plynov.

Thank you for your support, Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international