Прекратяване на освобождаването от данъчно облагане на авиационното гориво в Европа

Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE
Petition is directed to
Европейска комисия
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Призоваваме Европейската комисия да предложи на държавите членки въвеждането на данък върху авиационното гориво (керосин). Секторът на въздухоплаването се ползва с данъчни предимства, въпреки че е сред най-бързо развиващите се източници на емисии на парникови газове. Докато по-екологосъобразни алтернативи на въздухоплаването се облагат с високи данъци, въздухоплавателният сектор се ползва от множество неоснователни освобождавания от данъчно облагане. Авиационното гориво продължава да не се облага с данъци в Европа, а държавите членки не начисляват ДДС върху самолетните билети, което прави въздухоплаването все по-привлекателно средство за транспорт, въпреки че то отделя най-високите въглеродни емисии. Данъчното облагане на керосина ще даде възможност на ЕС да увеличи съществено финансирането си за по-екологосъобразна мобилност, тъй като транспортът е най-бързо развиващият се сектор с емисии на парникови газове.

Thank you for your support, Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international