Τέρμα στη φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη

Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE
Petition is directed to
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched May 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

This is an European Citizens' Initiative.

forwarding

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στα κράτη μέλη την επιβολή φόρου στα αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη). Μολονότι ο κλάδος των αερομεταφορών αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, παρέχονται φορολογικά πλεονεκτήματα στον κλάδο αυτό. Ενώ οι οικολογικότερες εναλλακτικές λύσεις στις αερομεταφορές υπόκεινται σε υψηλούς φόρους, χορηγούνται πολλές και άδικες φορολογικές απαλλαγές στον κλάδο των αερομεταφορών. Τα αεροπορικά καύσιμα παραμένουν αφορολόγητα στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν ΦΠΑ στα αεροπορικά εισιτήρια, γεγονός που καθιστά τις αερομεταφορές όλο και πιο ελκυστικό τρόπο μεταφοράς, παρότι έχουν τη μεγαλύτερη ένταση άνθρακα. Η φορολόγηση της κηροζίνης θα επιτρέψει στην ΕΕ να αυξήσει δραστικά τη χρηματοδότηση για πιο πράσινη κινητικότητα, δεδομένου ότι οι μεταφορές είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Thank you for your support, Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international