Ta bort undantaget för skatt på flygbränsle i Europa

Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE
Petition is directed to
Europeiska kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched May 2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vi uppmanar EU-kommissionen att föreslå att medlemsländerna inför en skatt på flygbränsle (fotogen). Luftfartssektorn har skatteförmåner trots att den är en av de snabbast växande källorna till växthusgasutsläpp. Luftfartsnäringen gynnas av många orättvisa skattebefrielser, samtidigt som miljövänligare alternativ till luftfarten omfattas av höga skatter. Flygbränsle är fortfarande obeskattat i Europa och medlemsländerna tar heller inte ut någon moms på flygbiljetter, vilket gör luftfarten till ett mer och mer attraktivt resealternativ, samtidigt som det är det mest koldioxidintensiva transportslaget. Genom att beskatta flygfotogen skulle EU kraftigt kunna öka sin finansiering av miljövänligare transportslag, med tanke på att transportbranschen är den snabbast växande sektorn för utsläpp av växthusgaser.

Thank you for your support, Timothée Niels Pierre Jacques GALVAIRE

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now