Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren framför kritik mot att de spanska medborgarnas möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter har försämrats under det undantagstillstånd som regeringen utlyst på grund av covid-19. Han kritiserar begränsningen av rätten till fri rörlighet, den strikta isoleringen av medborgarna i deras hem och ett antal omotiverade beslut som påverkar bestämmelserna om öppenhet och god samhällsstyrning i unionen och dess medlemsstater. Den spanska verkställande makten har beordrat en nedstängning av öppenhetsportalen, vilket gör det svårt att kontrollera och förstå de åtgärder som den vidtar samt att få information om hälsokrisensutveckling. Dessutom har den parlamentariska granskningen av regeringen, som är en del av den demokratiska processen. begränsats kraftigt, till ett enda sammanträde för granskning av den verkställande makten. Begränsningar har införts för pressen: vid presskonferenserna med premiärministern har frågorna censurerats genom att de har begränsats och förhandsgranskats av informationsministern. Denna oväntade begränsning strider mot de gällande friheterna i Spanien och är oförenlig med artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international