Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kaebab taandarengu üle Hispaania kodanike põhiõiguste kasutamisel valitsuse poolt väljakuulutatud häireolukorras, mille on põhjustanud COVID-19. Ta kritiseerib vaba liikumise õiguse piiranguid, kodanikele kehtestatud ranget nõuet püsida kodus ning mitmeid põhjendamatuid otsuseid, mis mõjutavad liidus ja selle liikmesriikides kehtivaid läbipaistvuse ja hea valitsemistava eeskirju. Hispaania täitevvõim on otsustanud sulgeda läbipaistvusportaali, mistõttu on raske kontrollida ja mõista tema tegevust ning saada teavet tervishoiukriisi arengu kohta. Lisaks on valitsuse demokraatliku parlamentaarse kontrolli tegevus olnud väga piiratud, hõlmates vaid ühte täitevvõimu kontrolli käsitlevat istungit. Ajakirjandust on samuti piiratud: peaministri pressikonverentsidel tsenseeriti küsimusi, piirates nende esitamist ja sidudes need informatsiooni eest vastutava riigisekretäri eelneva hindamisprotsessiga. See ootamatu piirang on vastuolus Hispaanias kehtivate vabaduste olukorraga, samuti Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 11 ja Euroopa Liidu lepingu artikliga 3.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international