Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener klaagt over de regressie in de uitoefening van de grondrechten van Spaanse burgers tijdens de noodtoestand die is afgekondigd in verband met COVID-19. Hij bekritiseert de beperkingen van het vrije personenverkeer, met de strenge quarantaine van burgers in hun huizen en een reeks ongerechtvaardigde besluiten die gevolgen hebben voor de verordeningen inzake transparantie en goed bestuur die van kracht zijn in de Europese Unie en haar lidstaten. De Spaanse regering heeft de sluiting van het transparantieportaal verordonneerd, waardoor het moeilijk wordt de maatregelen die getroffen worden te controleren en begrijpen en op de hoogte te blijven van de evolutie van gezondheidscrisis. Bovendien is de activiteit van de democratische controle van de regering ernstig ingeperkt, met slechts één parlementaire zitting om de uitvoerende macht te controleren. De pers wordt gemuilkorfd: tijdens persconferenties met de premier, worden de vragen gecensureerd door ze te beperken en de verplichting ze eerst voor te leggen aan de staatssecretaris van Informatie. Deze onverwachte beperking is in strijd met de geldende vrijheden in Spanje, onverenigbaar met artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international