Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel si stěžuje na zhoršení uplatňování základních práv španělských občanů během stavu nouze vyhlášeného španělskou vládou z důvodu pandemie Covid-19. Kritizuje omezení volného pohybu, ke kterému došlo, když vláda nařídila přísnou izolaci občanů v jejich domovech, a přijetí řady bezdůvodných rozhodnutí, která jsou v rozporu s platnými unijními a vnitrostátními předpisy o transparentnosti a řádné správě. Španělská vláda uzavřela portál transparentnosti, čímž znesnadnila kontrolu a pochopení kroků, které podniká, a získávání informací o vývoji zdravotní krize. Výkon demokratické parlamentní kontroly vlády navíc byl výrazně omezen, neboť proběhla pouze jedna kontrolní schůze. Byla omezena činnost tisku: při tiskové konferenci s předsedou vlády byly cenzurovány otázky tisku: jejich počet byl omezen a každá z nich musela být předem posouzena generálním tajemníkem pro informace. Toto nečekané omezení je v rozporu s občanskými svobodami ve Španělsku, porušuje článek 11 Listiny základních práv Evropské unie a článek 3 Smlouvy o Evropské unii.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international