Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over begrænsningen af spanske statsborgeres mulighed for at udøve deres grundlæggende rettigheder under den "alarmtilstand", som regeringen ved dekret har indført på grund af covid-19. Han kritiserer begrænsningerne i retten til fri bevægelighed, idet borgerne er sat i streng isolation i deres hjem, og en række ubegrundede beslutninger, der påvirker gennemsigtigheden og de regler om god forvaltning, der gælder i Unionen og medlemsstaterne. Den spanske udøvende myndighed har ved dekret lukket Gennemsigtighedsportalen, hvilket gør det svært at kontrollere og forstå regeringens handlinger, og at blive oplyst om udviklingen i sundhedskrisen. Derudover er udøvelsen af den demokratiske parlamentariske kontrol af regeringen blevet stærk begrænset, idet der kun har været gennemført en enkelt kontrol af den udøvende myndighed. Pressefriheden er blevet begrænset: På premierministerens pressekonferencer har spørgsmålene været censureret, da mængden af spørgsmål blev er blevet begrænset, og fordi de stillede spørgsmål skulle godkendes af statssekretæren for information. Denne uventede begrænsning strider mod de frihedsrettigheder, der gælder i Spanien, og er uforenelig med artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og artikel 3 i Traktaten om Den Europæiske Union.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international