Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä valittaa Espanjan kansalaisten perusoikeuksien harjoittamisen taantumisesta hallituksen covid-19-kriisin vuoksi asettaman hätätilan aikana. Hän arvostelee oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen koskevia rajoituksia, kansalaisten ankaraa eristämistä koteihinsa ja useita perusteettomia päätöksiä, jotka vaikuttavat unionissa ja sen jäsenvaltioissa voimassa oleviin avoimuutta ja hyvää hallintotapaa koskeviin asetuksiin. Espanjan hallitus on säätänyt avoimuusportaalin sulkemisesta, mikä vaikeuttaa sen toteuttamien toimien valvontaa ja ymmärtämistä sekä terveyskriisin kehittymisestä tiedottamista. Lisäksi hallituksen demokraattisen parlamentaarisen valvonnan toiminta on vähentynyt huomattavasti ja hallituksen valvonta koskevia kokouksia on ollut vain yksi. Lehdistöä on rajoitettu: pääministerin lehdistötilaisuuksissa kysymyksiä sensuroitiin rajoittamalla niitä ja alistamalla ne tiedotuksesta vastaavan ministerin ennakkoarvioinnille. Tämä odottamaton rajoitus on Espanjassa voimassa olevien vapauksien vastaista sekä ristiriidassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan kanssa.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international