Verwaltung

By Sergio Santamaria Santiagosa (Spanish) on limitation of the information rights during the Corona Virus crisis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
3 Supporters 3 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję skarży się na regres w korzystaniu z praw podstawowych przez obywateli hiszpańskich podczas stanu wyjątkowego ogłoszonego przez rząd w związku z COVID-19. Krytycznie odnosi się do ograniczeń prawa do swobodnego przemieszczania się, zakładających ścisłą izolację obywateli w ich miejscach zamieszkania, a także szeregu nieuzasadnionych decyzji mających wpływ na obowiązujące w Unii i jej państwach członkowskich zasady przejrzystości i dobrych rządów. Hiszpańska władza wykonawcza podjęła decyzję o zamknięciu portalu „Przejrzystość”, co utrudnia kontrolowanie i zrozumienie podejmowanych przez nią działań oraz pozyskiwanie informacji o rozwoju sytuacji w związku z kryzysem zdrowotnym. Ponadto poważnie ograniczono możliwość demokratycznej parlamentarnej kontroli rządu, ponieważ miała miejsce tylko jedna sesja kontroli nad władzą wykonawczą. Ograniczano media: na konferencjach prasowych premiera pytania były cenzurowane poprzez ograniczenie ich liczby i uzależnianie ich od uprzedniego procesu oceny dokonywanej przez sekretarza stanu ds. informacji. To nieoczekiwane ograniczenie jest sprzeczne z obowiązującymi w Hiszpanii swobodami, niezgodne z art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international